Bilder 2011

Nationaldagen 2011 på Hagalid

Foto: Börje Andersson och Eric/Nicole Farquhar