Ingelstorps ängar

Besökare i Ingelstorp kan inte undgå att lägga märke till vägskyltarna ”Ingelstorps ängar”. Området är ett 187 hektar stort naturreservat som bildades av länsstyrelsen år 1998.

Så här grönskande är ängarna i juni månad.
Så här grönskande är ängarna i juni månad.

Det är en viktig rastplats för flyttfåglar. Under vårsträcket lockar ängarna till sig stora skaror rastande fåglar; gäss, vadare och änder. På sommaren häckar bl a storspov och rödbena. Det har också botaniska värden som orkideer (ängsnycklar, majnycklar), liksom de sällsynta växterna lökgamander och pipstärka. Här finns också de båda sällsynta grodarterna strandpadda och lökgroda.

Tidiga vårar kan ängarna översvämmas och liknar då mera en sjö.
Tidiga vårar kan ängarna översvämmas och liknar då mera en sjö.

vintersolnedgang-mars-2005
En vacker vinterdag med blicken västerut.

Läs mer på Skånes Ornitologiska förenings hemsida, Fågellokal nr 104 Kabusa