Om Ingelstorp

Ingelstorp ligger ca 15km öster om Ystad. I Skånes kalender från 1924 kan läsas att Ingelstorps socken omfattar en areal av 1591 ha och gränsar i väster till Köpinge, i norr till Glemminge, i öster till Valleberga, samt i söder till havet. (Ingelstorps byalag har gräns i söder vid Hammars ränna.)