Byalagets styrelse

Efter årsmötet 2020-03-12 är byalagets funktionärer:

Styrelsen

Eva Svenssonordförande
Ingrid Ascardsekreterare, ledamot
Agnar Anderssonkassör, ledamot
Helena Bårdskärledamot
Patrik Leijonledamot
Elisabeth von Kochersättare
Inger Englundersättare

Valberedningen

Håkan Ingvarssonsammankallande
Ann-Margret Andersson
Sven-Arvid Svensson

Revisorer

Leif Carlsson
Kjell Jönsson
Eric Jansonersättare