Byalagets styrelse

Efter årsmötet 2019-03-12 är byalagets funktionärer:

Styrelsen

Eva Svenssonordförande
Göran Björlinvice ordförande, ledamot
Ingrid Ascardsekreterare, ledamot
Agnar Anderssonkassör, ledamot
Helena Bårdskärledamot
Elisabeth von Kochersättare
Inger Englundersättare

Valberedningen

Håkan Ingvarssonsammankallande
Ann-Margret Andersson
Sven-Arvid Svensson

Revisorer

Leif Carlsson
Kjell Jönsson
Eric Jansonersättare