Byalagets styrelse

Efter årsmötet 2021-04-17 är byalagets funktionärer:

Styrelsen

Peter Lundquistledamot
Agnar Anderssonkassör, ledamot
Ingrid Ascardledamot
Helena Bårdskärledamot
Bengt Nilssonledamot
Elisabeth von Kochersättare
Inger Englundersättare

Valberedningen

Håkan Ingvarssonsammankallande
Ann-Margret Andersson
Sven-Arvid Svensson

Revisorer

Leif Carlsson
Eric Janson
Johan Nordinersättare