Byalagets styrelse

Efter årsmötet 2023-03-16 är byalagets funktionärer:

Styrelsen

Peter Lundquistordförande
Agnar Anderssonledamot, kassör
Bengt Nilssonledamot, sekreterare
Ingrid Ascardledamot
Helena Bårdskärledamot
Elisabeth von Kochersättare
Inger Englundersättare

Valberedningen

Håkan Ingvarssonsammankallande
Ann-Margret Andersson
Viktor Hagenkötter

Revisorer

Leif Carlsson
Eric Janson
Johan Nordinersättare