Stipendium för ungdomar 2020

Stipendium från Ingelstorps byalag

för ungdomar i årskurs 6-9 i Löderups skolområde

Byalaget vill lyfta fram dels ungdomar, som på ett positivt sätt stöttat och ökat
intresset hos andra ungdomar inom idrott eller kultur, dels ungdomar som själva är aktiva inom nämnda områden. 
Syftet är också att ge dem en möjlighet att fördjupa sig eller vidareutbilda sig inom sitt specifika område.

Stipendiet riktar sig till studerande i årskurs 6-9, skrivna och boende i Löderups skolområde samt ungdomsverksamheter tillhörande och aktiva inom samma skolområde.

Stipendiet ska användas och redovisas inom ett år från utdelningsdagen. Som stipendiat förbinder man sig också att på byalagets årsmöte berätta om sitt intresse och vad pengarna använts till.

Byalagets styrelse förbehåller sig rätten att utse stipendiaten/stipendiaterna.
Om förslag på lämpliga kandidater fattas skjuts utdelningen fram till nästkommande år. Summan är fortfarande på 5000 kr.

Ansökan skickas in senast den 21/2-2020, använd formuläret här nedan.

Vid eventuella frågor, kontakta byalagets ordförande Eva Svensson 
tel. 070-522 60 15.