Producera din egen solel

Ett tjugofemtal intresserade personer dök upp när Ingelstorps och Glemminge byalag samarbetade om ämnet solenergi.

Eva Hansson, energi och klimatrådgivare från Ystad kommun, besökte oss i Ingelstorps församlingshem. Först företogs en promenad till en solcellsanläggning på Österlenvägen 282 i Ingelstorps by. Där informerade ägaren om teknik och ekonomi i sin nybyggda anläggning. Åter i församlingshemmet fortsatte Eva Hansson informationen om hur man producerar egen el med solceller. I Ingelstorp finns några anläggningar i drift. Christer Rennerfeldt gav en ingående beskrivning av sin solelsproduktion som varit i drift några år. Intresset från åhörarna var stort och det var många frågeställningar som diskuterades .

Om du vill veta mer om förutsättningarna för solenergi går det bra att kontakta Eva Hansson på 0417-18491 eller eva.k.hansson@tomelilla.se .

Eva Svensson ordf   

Se bilder från inormationsträffen