Grillen på idrottsplatsen klar

Grillen på idrottsplatsen är nu på plats att använda för alla invånare i Ingelstorp när de vill, boulebanan likaså.
Skulle det stå fotbollsmål i vägen när man vill spela boule så är de lätta att flytta på.
Bänkar tillhörande grillen kommer, idrottsföreningens bänkar finns att använda så länge.