Idéer och synpunkter

För att bibehålla och utveckla verksamheten vill vi ha Din hjälp.
Hur ser Du på byalagets verksamhet?

Lämna gärna förslag på aktiviteter.


Skicka dina synpunkter/idéer till byalaget här.