E-post från Kaj Roland i Danmark – ”Juletyven fra Ingelstorp”

Ingelstorps Byalag fick ett mejl från Danmark för ett tag sedan.

Mejlet skickades av danske Kaj Roland som skickade med en bilaga som säkert intresserar, hans artikel om ”Juletyven i Ingelstorp”. I mejlet skrev han:

Hej,

Jeg har udarbejdet en artikel om min farmors morfar, der var skrædder i Ingelstorp i midten af 1800-årene, se vedhæftede.
Jeg håber, den måske kan være af interesse for lokalhistorikerne i Ingelstorp?

Venlig hilsen, Kaj Roland

Kaj är dessutom vänlig nog att låta oss göra artikeln tillgänglig för alla intresserade via hemsidan. Trevlig läsning nu i stundande juletider.

Stort tack till Kaj Roland från oss i byalaget för detta.

Ladda ner artikeln (PDF-fil ca 14MB)