Byalagets funktionärer

Efter årsmötet 2019-03-12 är byalagets funktionärer:

Styrelsen

Eva Svenssonordförande
Agnar Anderssonkassör
Ingrid Ascardledamot
Helena Bårdskärledamot
Göran Björlinledamot
Elisabeth von Kochersättare
Inger Englundersättare

Valberedningen

Håkan Ingvarssonsammankallande
Ann-Margret Andersson
Sven-Arvid Svensson

Revisorer

Leif Carlsson
Kjell Jönsson
Eric Jansonersättare