Bilder 2012

Tacksägelsedagen 121014

Foto: Börje Andersson