Stipendium för ungdomar

Nyinstiftat stipendium för ungdomar i årskurs 6-9, Löderups skolområde

Ungdomsstipendium Ingelstorps byalag

Ingelstorps byalag kommer att dela ut ett stipendium/stipendier till ungdomar inom barn-och ungdomsverksamheter inom Löderups skolområde (Löderup, Ingelstorp, Glemmingebro och Kåseberga). Syftet är att lyfta fram ungdomar inom idrott, kultur eller annat område som har utmärkt sig på ett positivt sätt och har stimulerat andra samt ge dessa en möjlighet att fördjupa eller vidareutbilda sig inom sitt område.
Den totala summan är på 5000 kr och delas ut en gång per kalenderår vilket innebär att den kan fördelas mellan fler ungdomar som uppfyller kriterierna.

Följande kriterier ska uppfyllas av den sökande:

  • vara studerande i årskurs 6–9
  • vara skriven och boende i Löderups skolområde
  • fungera som en god kamrat och vara ett gott föredöme
  • har visat god färdighet och resultat eller på annat sätt gjort förtjänstfulla och värdefulla kultur-eller samhällsnyttiga gärningar för kommunen
  • vara aktiv medlem i förening som tillhör riksidrottsförbundet, eller
  • vara aktiv inom kulturområdet och som vill fördjupa sig inom musik, konst, teater eller dans, eller
  • som aktivt engagerat sig för volontärarbete inom kommunen

Det går att ansöka om stipendium till ett maximalt värde av 5000 kr som ska användas och redovisas
inom ett år från utdelningsdagen. Som stipendiat förbinder man sig också att på byalagets årsmöte berätta om sitt intresse och vad pengarna använts till.
Byalagets styrelse förbehåller sig rätten att utse stipendiaten/stipendiaterna och ansökan ska vara byalagets styrelse tillhanda senast 28/2- 2018. Stipendiet ska användas under 2018.

Om förslag på lämpliga kandidater fattas skjuts utdelningen fram till nästa år. Och den är fortfarande på 5000 kr.

Ansökan skickas in senast den 28/2-2018 via mail: ibus@ingelstorp.info
Ange nedanstående uppgifter i ditt mail:

Namn:
Adress:
Telnr:
Mailadress:
Årskurs:
Motivering, det här ska pengarna användas till: