Stipendium för ungdomar

Nyinstiftat stipendium för ungdomar i årskurs 6-9, Löderups skolområde

Ungdomsstipendium Ingelstorps byalag

Byalaget vill lyfta fram dels ungdomar, som på ett positivt sätt stöttat och ökat 
intresset hos andra ungdomar inom idrott, kultur eller annat område, dels ungdomar 
som själva är aktiva inom sina områden.
 Syftet är också att ge dem en möjlighet att fördjupa eller vidareutbilda sig inom sitt specifika 
område. Stipendiet riktar sig till studerande i årskurs 6–9 inom barn- och ungdomsverksamheter 
tillhörande Löderups skolområde. 
Den totala summan är på 5000 kr och kan fördelas mellan flera elever som uppfyller kriterierna.

Följande kriterier ska uppfyllas av den sökande:

  • vara studerande i årskurs 6–9
  • vara skriven och boende i Löderups skolområde
  • fungera som en god kamrat och vara ett gott föredöme
  • har visat god färdighet och resultat eller på annat sätt gjort förtjänstfulla och värdefulla kultur-eller samhällsnyttiga gärningar för kommunen
  • vara aktiv medlem i förening som tillhör riksidrottsförbundet, eller
  • vara aktiv inom kulturområdet och som vill fördjupa sig inom musik, konst, teater eller dans, eller
  • som aktivt engagerat sig för volontärarbete inom kommunen

Det går att ansöka om stipendium till ett maximalt värde av 5000 kr som ska användas och redovisas
inom ett år från utdelningsdagen. Som stipendiat förbinder man sig också att på byalagets årsmöte berätta om sitt intresse och vad pengarna använts till.
Byalagets styrelse förbehåller sig rätten att utse stipendiaten/stipendiaterna och ansökan ska vara byalagets styrelse tillhanda senast 28/2- 2018. Stipendiet ska användas under 2018.

Om förslag på lämpliga kandidater fattas skjuts utdelningen fram till nästa år. Och den är fortfarande på 5000 kr.

Ansökan skickas in senast den 28/2-2018 via mail: ibus@ingelstorp.info
Ange nedanstående uppgifter i ditt mail:

Namn:
Adress:
Telnr:
Mailadress:
Årskurs:
Motivering, det här ska pengarna användas till: