Skrivelse till Trafikverket

Följande skrivelse skickade Byalaget till Trafikverket 19 oktober.


Ingelstorps Byalag – 19 oktober 2017

Trafikverket

Angående trafiken genom byn Ingelstorp, Ystads kommun.
De nya planerna från Ystads kommun på en begränsning av hastigheten till 40km/tim i byarna tas emot med glädje av Ingelstorps byalag. Tyvärr tror vi inte att detta räcker för att dämpa hastigheten, det är nödvändigt med ytterligare åtgärder. Särskilt sommartid är trafiken mycket intensiv. Hela året har vi också en hel del tung trafik genom byn.

Vår by har husen liggande tätt intill vägen vilket gör att det kan vara svårt att köra ut och in till fastigheterna när den förbipasserande trafiken håller för hög fart. Vi har flera barnfamiljer i byn och hoppas och tror att fler vill bosätta sig här året runt. En sänkning av hastigheten är nödvändig för en säkrare trafikmiljö. På byalagets medlemsmöten har detta med hastigheten länge varit en huvudfråga och vi i styrelsen har fått uppmaningen att arbeta för någon form av farthinder. Vi vill därför se att Trafikverket gör en avsmalnande infart till byn från bägge håll, alternativt någon form av gupp i vägbanan.

Vänliga hälsningar

Saga Bitkover-Norman
ordförande i Ingelstorps byalag