Ingelstorps andelsfrys

Ingelstorps andelsfrys – En kulturskatt mitt i byn

Andelsfrysarna i Skåne, som förut var vanliga på landsbygden, har försvunnit en efter en i takt med den moderna elektronikens intåg. Många av andelsfrysarna lades ner i början av 60- och 70–talet men i kanten av byn finns en av Sveriges allra sista andelsfrysar kvar.

Det är en oansenlig, fönsterlös tegelbyggnad som inte skvallrar mycket om sin funktion. Bakom de tjocka dörrarna är det iskallt, närmare bestämt –18 grader. Andelsfrysen med dess ekonomiska förening tillkom i början av 50-talet och används flitigt än idag.

Frysen innehåller 55 st. 150-liters och 28 st. 75-litersfack. Styrelsens målsättning är att driva anläggningen till gagn för hushållen i bygden och samtidigt bevara en kulturskatt.

De allra flesta facken är i dagsläget uthyrda men det finns ett fåtal kvar till uthyrning. Kontakta Hans-Erik Nilsson tel nr 070-3094285

Foto: Börje Andersson