Byalagets funktionärer

Efter årsmötet 2017-03-01 är byalagets funktionärer:

Styrelsen

Saga Bitkover-Normanordförande
Eva Svenssonvice ordförande
Ingrid Hagbergsekreterare
Eira Ahlgrenkassör
Annika Härstedtledamot
Tina Chappellledamot
Elisabeth von Kochersättare
Inger Englundersättare

Valberedningen

Håkan Ingvarssonsammankallande
Ann-Margret Andersson
Sven-Arvid Svensson

Revisorer

Leif Carlsson
Kjell Jönsson
Eric Jansonersättare