Byalagets funktionärer

Efter årsmötet 2018-03-14 är byalagets funktionärer:

Styrelsen

Eva Svenssonordförande
Ingrid Hagbergsekreterare
Eira Ahlgrenkassör
Elisabeth von Kochledamot
Göran Björlinledamot
Inger Englundersättare
Agnar Anderssonersättare

Valberedningen

Håkan Ingvarssonsammankallande
Ann-Margret Andersson
Sven-Arvid Svensson

Revisorer

Leif Carlsson
Kjell Jönsson
Eric Jansonersättare