Nu kräver hunden extra uppsikt

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Naturvårdsverkets tolkning av […]

Läs mer

Hej alla hundägare i Ingelstorp!

De flesta av oss hundägare är duktiga på att ta upp efter våra hundar inne i byn och på vägarna. Men vilka är det som slänger påsarna vid vägkanten vid bron? Man får lov att bära hem påsarna och slänga dem i sin egen tunna – kommunen lär inte komma ut och ta upp dem. […]

Läs mer

Grillen på idrottsplatsen klar

Grillen på idrottsplatsen är nu på plats att använda för alla invånare i Ingelstorp när de vill, boulebanan likaså. Skulle det stå fotbollsmål i vägen när man vill spela boule så är de lätta att flytta på. Bänkar tillhörande grillen kommer, idrottsföreningens bänkar finns att använda så länge.

Läs mer